Znojmáčci – pohybové třídy pro děti (4-6 let)

Co jsou to Znojmáčci a jak vznikli?

Naše škola SAMI Znojmo vyučuje sebeobranu pro děti již od roku 2015. Jedná se o děti ve věku od 6 – 17 let. V minulých letech jsme pro velký zájem posunuli hranici věku ze 7 let na 6 let. Sami jsme viděli, že i 6ti leté dítě zvládne základy sebeobrany a bez problému zapadne do kolektivu. Z vaší strany stále zájem přetrvává a chcete k nám na kroužek dávat děti, kterým je méně jak 6 let. Neskutečně nás to těší a abychom vám všem vyšli vstříc, otevíráme novou třídu pro děti ve věku od 4 – 6 let. 5ti leté dítě nemůže být v kolektivu s dětmi, které již chodí do školy. Celá výuka je proto přizpůsobena přímo na míru dětem, které ještě chodí do školky. Tato třída se jmenuje Znojmáčci.

Jaký je náš cíl?

Znojmáčci jsou tzv. přípravná třída. Tato forma výuky klade důraz na vhodnost, nevhodnost pohybových aktivit, správný rozvoj pohybových a tím i sociálních schopností, prevenci pozdějšího vzniku patologií a vedení ke zdravému životnímu stylu již u takto malých dětí. Cviky budou spojeny s říkadly a nenátlakovými hrami a způsoby, respektujícími vývojové fáze dítěte. Jejich cílem je podporovat zdokonalování přirozených pohybových dovedností dětí a přispívat k jejich zdravému fyzickému, psychomotorickému a psychosociálnímu vývoji.

Našim cílem je připravit děti na budoucí výuku tělesné výchovy, aby pochopilo základní hry, postoje, nácvik jednoduchých úkonů jako např. kotoul vpřed. A jelikož jsme škola zabývající se sebeobranou, budeme se s dětmi bavit o nebezpečích, které na ně číhají v dnešním světě. Naučí se rozeznávat dobré a zlé, používat základní a jednoduché techniky.

Jaký je rozdíl ve třídách Znojmáčci 1 a Znojmáčci 2?

Znojmáčci 1 je pro všechny děti ve věku od 4 – 6 let, které budou cvičit samy bez přítomnosti rodičů. Znojmáčci 2 je pro všechny děti ve věku od 4 – 6 let a jejich rodiče. Tzn. celá výuka bude probíhat za přítomnosti rodiče, který se bude aktivně zapojovat a bude tvořit parťáka pro své dítě.

Rozhodla jste se? Zde můžete provést registraci do třídy