SAMI-X Kids Krav Maga

Co je to Kids Krav Maga?

SAMI-X Kids Krav Maga je sebeobrana pro děti. Kids Krav Maga je systém určený pro všechny – dívky i chlapce od 6 let (v Rakousku vyučovaný až od 8 let). Je přizpůsoben potřebám dětí a juniorů, aby byl zábavný a zároveň přínosný jak pro malé děti, tak pro dospívající.

Program tréninků je hravý, zaměřený na rozvoj fyzické zdatnosti i schopnosti řešit rizikové situace.

SAMI Znojmo - Kids Krav Maga

Co tréninky dětem přinesou?

  • Přípravu na krizové situace, zejména na jejich včasné rozpoznání a prevenci.
  • Dovednost řešit problémy se svými vrstevníky (např. problém šikany), ale i vážnější typy ohrožení ze strany dospělých.
  • Zvýšení fyzické zdatnosti, ohebnosti, akci a zábavu.
  • Zvednutí sebevědomí v návaznosti na viditelné úspěchy a pokroky během každého tréninku.
  • Zvládání emoce, zlepšení koncentrace, komunikačních dovedností a v neposlední řadě trénink v sebekázni.

Tréninky probíhají v bezpečném prostředí a zábavnou, hravou formou se učí, jak se ochránit v nejrůznějších situacích. U nejmladších dětí je náplní řada her, které pomáhají s koordinací, rozvíjí motoriku, celkovou pohyblivost a zvyšují fyzickou zdatnost.

S vzrůstajícím věkem se hraje méně her a více se soustředí na sebeobranné techniky.

SAMI Znojmo - Kids Krav Maga

Certifikace: 

instruktorka Eliška Zahrádecká, level Study Group Leader (vede všechny třídy pro děti)

hl. instructor Petr Zahrádecký, level Study Group Leader