Bankovní spojení , IČO

SAMI Znojmo

 • hlavní instruktor Petr Zahrádecký, SAMI CS level 7 / Advanced 3 Instructor (Expert level 1)
  • certifikace SAMI-X Krav Maga, SAMI-X Women Krav Maga, SAMI-X Kids Krav Maga, SAMI-X Defender, SAMI-X Axe, SAMI-X Pro, SAMI-X PRO EBC, KMG VIP-Protection, KMG Law-Enforcement, instruktor sebeobrany 2. třídy (dle MŠMT, 13.10.2013), instruktor prostředků ESP pro civilní sektor i ozbrojené složky, instruktor Policie ČR
 • JMÉNO: Israeli Tactical And Combat System – Znojmo, z.s.
 • ZALOŽENO: 8.8.2013 (rejstřík občanských sdružení)
 • IČO: 01981137

Platba převodem za výuku:

 • BANKOVNÍ ÚČET: 2200531622 / 2010 (členské příspěvky)
 • BANKOVNÍ ÚČET: 2101086455 / 2010 (platba trička, tréninkové pomůcky, ochranné a obranné prostředky, atd.)
 • „Zpráva pro příjemce“ uveďte své jméno, příjmení, ze které je student/ka
 • Variabilní symbol“ uveďte jedinečný identifikační kód studenta (přidělil rezervační systém)

Platba v hotovosti:

 • Platbu je třeba provést tak, aby částka byla připsána na účet mezi 1. a 5. dni v měsíci !!!

Platba na účet:

 • Platbu je třeba provést tak, aby částka byla připsána na účet školy 5. den v měsíci (nejdříve 1. den v měsíci) !!!

Sankce:

 • Nezaplatí-li student 2x včas členský příspěvek, jeho členství je automaticky zrušeno a přestává být studentem školy ITACS-Znojmo, z.s.

Storno:

 • Zaplatí-li student členský poplatek škole a z vlastního důvodu přestane cvičit, není mu vrácena žádná částka (ani poměrná) z členského poplatku. Jinými slovy, celý členský poplatek propadá ve prospěch školy. Zaplacením členského poplatku si je student vědom tohoto odstavce!

 Informace a registrace:

 • webové stránky školy                                   www.samiznojmo.cz
 • informace a dotazy – e-mail                       sami.znojmo@gmail.com