Bankovní spojení , IČO

 • JMÉNO: KMC Znojmo, z.s.
 • instruktor Petr Zahrádecký, SAMI CS level 7 / Advanced 3 Instructor (Expert level 1)
  • certifikace SAMI-X Krav Maga, SAMI-X Women Krav Maga, SAMI-X Kids Krav Maga, SAMI-X Defender, SAMI-X Knife, SAMI-X Axe, SAMI-X Pro, SAMI-X PRO EBC, KMG VIP-Protection, KMG Law-Enforcement, instruktor sebeobrany 2. třídy, instruktor branných aktivit, instruktor prostředků ESP pro civilní sektor i ozbrojené složky, bývalý instruktor Policie ČR
  • předseda spolku KMC Znojmo, z.s.
 • instruktorka Bc. Eliška Zahrádecká, SAMI CS level 3 / Basic Instructor 1
  • certifikace SAMI-X Krav Maga, SAMI-X Women Krav Maga, SAMI-X Kids Krav Maga, SAMI-X Defender, instruktor sebeobrany 2. třídy
  • místopředseda spolku KMC Znojmo, z.s.
 • ZALOŽENO: 8.8.2013 (rejstřík občanských sdružení)
 • IČO: 01981137

Platba převodem za výuku:

 • BANKOVNÍ ÚČET: 2200531622 / 2010 (členské příspěvky KMC Znojmo, z.s.)
 • BANKOVNÍ ÚČET: 2101086455 / 2010 (platba trička, tréninkové pomůcky, ochranné a obranné prostředky, atd.)
 • „Zpráva pro příjemce“ uveďte jméno a příjmení
 • Variabilní symbol“ uveďte jedinečný identifikační kód studenta (přidělil rezervační systém)

Platba v hotovosti:

 • Platbu je třeba provést tak, aby částka byla připsána na účet mezi 1. a 17. dnem v měsíci !!!

Platba na účet:

 • Platbu je třeba provést tak, aby částka byla nejpozději připsána na účet školy 17. den v měsíci !!!
 • Plaťte nejdříve 1. a nejpozději 16. den v měsíci!!!!!

Sankce:

 • Nezaplatí-li student 2x včas členský příspěvek, jeho členství je automaticky zrušeno a přestává být členem spolku KMC Znojmo, z.s.

Storno:

 • Zaplatí-li student členský poplatek spolku a z vlastního důvodu přestane cvičit, není mu vrácena žádná částka (ani poměrná) z členského poplatku. Jinými slovy, celý členský poplatek propadá ve prospěch spolku KMC Znojmo, z.s. Zaplacením členského poplatku si je student vědom tohoto odstavce!

 Informace a registrace:

 • webové stránky školy                                   www.samiznojmo.cz
 • informace a dotazy – e-mail                       sami.znojmo@gmail.com

 • JMÉNO: Petr Zahrádecký (OSVČ)
 • instruktor Petr Zahrádecký, SAMI CS level 7 / Advanced 3 Instructor (Expert level 1)
  • certifikace SAMI-X Krav Maga, SAMI-X Women Krav Maga, SAMI-X Kids Krav Maga, SAMI-X Defender, SAMI-X Knife, SAMI-X Axe, SAMI-X Pro, SAMI-X PRO EBC, KMG VIP-Protection, KMG Law-Enforcement, instruktor sebeobrany 2. třídy, instruktor branných aktivit, instruktor prostředků ESP pro civilní sektor i ozbrojené složky, bývalý instruktor Policie ČR
 • ZALOŽENO: 19.11.2019 (rejstřík občanských sdružení)
 • IČO: 08701261

Platba převodem za výuku:

 • BANKOVNÍ ÚČET: 2802461246 / 2010
 • BANKOVNÍ ÚČET: 2101086455 / 2010 (platba trička, tréninkové pomůcky, ochranné a obranné prostředky, atd.)
 • „Zpráva pro příjemce“ uveďte své jménoa příjmení studenta / jméno organizace, firmy (IČO)